Takaisin ylös
Uutismedian liitto logo Aikakausmedia logo
MenuMenu

Mediaa, kiitos!

Viisi teemaa journalismiin

Mediaa, kiitos! on aikuisille ja oppilaitoksille suunnattu mediakasvatusmateriaali, joka tarjoaa pohdittavaksi viisi näkökulmaa lehdistön työhön.

pohdittavaa!

Näin käytät Mediaa, kiitos! -materiaalia

Valitse teema. Tutustu siihen yksin tai ryhmässä. Jokaiseen teemaan perehdytään tekstin ja pienten tehtävien avulla. Ne haastavat pohtimaan omaa suhdetta mediaan ja journalismiin.

Avataanpa vähän

Toimituksen tekemät valinnat näkyvät jutussa

Toimittajan työ ei ole neutraalia raportoimista vaan siihen liittyy iso määrä erilaisia valintoja. Toimituksessa valitaan aihe, sen käsittelyn mittakaava, näkökulma ja jutun muoto. Paljon on merkitystä myös sillä, keitä juttuun haastatellaan. Valinnat näkyvät myös yksityiskohdissa: sanavalinnoissa, jutun rakenteessa, kuvakulmassa tai valitussa tyylissä. Jutun ulkopuolelle jätetään tietoisesti asioita – yhdessä jutussa ei voi kertoa kaikkea.

Juttuaihe

Kaikki lähtee juttuideasta. Toimituksessa valitaan, mistä aiheesta kirjoitetaan juttu ja mistä taas ei. Entä millaisen jatkojutun saisi jostakin pinnalla olevasta ja lukijoita kiinnostavasta aiheesta?

Infografiikka juttuaihe
seuraava

Näkökulma

Pelkkä juttuaihe ei riitä vaan tarvitaan myös kiinnostava näkökulma. Jokaisessa jutussa on hyvä olla jotain oivaltavaa ja uutta. Ilman kunnollista näkökulmaa jutussa ei ole terää. Yhdessä jutussa ei pysty sanomaan aiheesta kaikkea vaan pitää uskaltaa keskittyä näkökulman kannalta olennaisiin asioihin.

Infografiikka Näkökulma
seuraava

Juttutyyppi

Kirjoitetaanko aiheesta tiivis uutinen vai laajempi pohtiva analyysi? Vai taipuisiko se parhaiten kantaaottavaksi kolumniksi tai pääkirjoitukseksi? Tai saisiko siitä visuaalisen kuvareportaasin tai mobiilitarinan? Juttutyypin, aiheen ja näkökulman valinta kulkevat usein käsi kädessä.

Lue lisää juttutyypeistä: www.juttutyypit.fi

Infografiikka juttutyyppi
seuraava

Taustatyö ja tietolähteet

Taustatyö on usein jutunteon työläin vaihe. Toimittaja valitsee, keitä haastattelee juttuunsa ja mitä muita tietolähteitä käyttää. Taustatyötä rajoittaa käytettävissä oleva aika. Jos jutun pitää olla valmis jo parin tunnin päästä, pitkään taustatyöhön ei ole mahdollisuuksia.

Infografiikka taustatyö ja tietolähteet
seuraava

Juttu ei synny yksin

Toimittaja ei tee juttua yksin. Ennen jutun tekemistä mietitään, tarvitaanko siihen kuvitusta, videota tai vaikkapa datan perkaamista. Usein toimituksessa työskentelee moninaisten ammattilaisten joukko, mutta pienissä lehdissä yksi toimittaja voi toimia hyvin monenlaisissa rooleissa.

Infografiikka toimittaja
Toimittaja

Jutut syntyvät toimittajan ideoista ja kynästä. Taustatutkimus, haastattelut ja faktantarkistus kuuluvat myös toimittajan työnkuvaan.

Infografiikka kuvaaja
Kuvaaja

Valokuvaaja visualisoi sen minkä toimittaja kirjoittaa: juttu herää eloon vasta kuvan kautta.

Infografiikka graafikko ja ad
Graafikko ja AD

Graafikko ja lehden Art Director toteuttavat käytännössä lehden ja jutun ulkoasun siihen muotoon jossa lukija sen näkee.

Infografiikka videokuvaaja
Videokuvaaja

Verkkojuttuja julkaistaan myös videoina, jolloin juttu suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä videokuvaajan kanssa.

Infografiikka videoeditoija
Videoeditoija

Editoija koostaa kuvatusta videomateriaalista ymmärrettävän kokonaisuuden.

Infografiikka datajournalisti
Datajournalisti

Datajournalisti tekee tiedosta visuaalista; kaavioita, infograafeja ja animointeja, hyödyntämällä avointa dataa: viranomaisten ja yritysten julkaisemia tilastoja ja tietoaineistoja.

Infografiikka päätoimittaja
Päätoimittaja

Päätoimittaja on lehden vastaava toimittaja. Hän on vastuussa sekä yleisölle että kustannusyhtiölle lehden sisällöstä ja luotettavuudesta, sekä lehdelle asetetuista taloudellisista tavoitteista.

Infografiikka toimituspäällikkö
Toimituspäällikkö

Toimituspäällikkö suunnittelee lehden sisällön, vastaa sen kehittämisestä ja toimii ylimpänä työnjohtajana.

Infografiikka toimitussihteeri
Toimitussihteeri

Toimitussihteeri muokkaa jutut julkaisukuntoon, tarkastaa ja viimeistelee niiden kieliasun, on yhteydessä lehtipainoon ja vastaa juttujen taittamisesta lehden sivuille.

seuraava

Käytettävissä oleva aika

Halutaanko juttu julki heti vai käytetäänkö aiheen penkomiseen pidempi aika? Mitä muita juttuja toimittajalla on työn alla ja kuinka monta kuvauskeikkaa kuvaajan pitää hoitaa? Usein kiire asettaa tiukimmat reunaehdot jutun tekemiselle.

Infografiikka kalenteri
seuraava

Jutun muoto

Tehdäänkö mobiilitarina, video vai tekstivetoinen juttu printtiin? Tarvittaisiinko erilliset versiot printtiin ja verkkoon? Palastellaanko juttu useaan osaan? Mitä voisi kertoa kuvilla?

Infografiikka jutun muoto
seuraava

Editointi ja faktantarkistus

Jutun rakennetta, kieliasua ja tyyliä viilataan yhdessä. Myös faktojen huolellinen tarkistaminen on olennaista. Onko haastateltavan nimi kirjoitettu oikein ja pitäähän vuosiluku varmasti paikkansa?

Infografiikka editointi ja faktantarkistus
seuraava

Julkaisu ja markkinointi

Valinnat eivät lopu jutun valmistumiseen. Sen jälkeen mietitään, missä juttua nostetaan esiin ja kenelle. Avataanko verkkojuttuun kommentointimahdollisuus tai postataanko juttu Facebookiin? Millainen otsikko houkuttaisi parhaiten lukijoita? Entä mitä kiinnostavaa jutusta nostettaisiin kanteen tai lehtipisteen lööppiin?

Infografiikka julkaisu ja markkinointi